Επισυνάπτουμε το link της εγγραφής για το webinar : σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας

https://www.conferre.tv/eiep-webinar

Παχυσαρκία
Παχυσαρκία

Επίσης το ενημερωτικό κείμενο για το webinar που αφορά τη νόσο Long Covid

Long Covid
Long Covid