Προτάσεις Επαγγελματικής Ενώσεως Παθολόγων Ελλάδος στα θέματα που ετέθησαν στην συνάντηση ΚΕ.Σ.Υ. και Επιστημονικών Εταιριών

21/08/2019 0 Comments 4 tags

Την 11/6/2016 συνεδρίασε η  Εκτελεστική Επιτροπή της Επαγγελματικής Ενώσεως Παθολόγων Ελλάδος και ενέκρινε την τελική πρόταση προς διαβούλευση  για την μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Εσωτερική Παθολογία και τα άλλα ζητήματα όπως