Συνάντηση με Υπουργό υγείας Ανδρεά Ξανθό

21/08/2019

Ζητήματα που τέθηκα ν στην συνάντηση με τον υπουργό υγείας 12/2018 1)Ένταξη όσων Παθολόγων το επιθυμούν και δεν έχουν σύμβαση στον θεσμό του οικογενειακού ιατρού. 2)Σαφής και πρακτικός διαχωρισμός Παθολογίας από την Γενική ιατρική στην πρωτοβάθμια . Επειδή διαχρονικά διαπιστώνεται εκ μέρους της πολιτείας τάση εξίσωσης Γενικής ιατρικής και Εσωτερικής Παθολογίας ζητούμε το σαφή διαχωρισμό …

Προτάσεις Επαγγελματικής Ενώσεως Παθολόγων Ελλάδος στα θέματα που ετέθησαν στην συνάντηση ΚΕ.Σ.Υ. και Επιστημονικών Εταιριών

21/08/2019

Την 11/6/2016 συνεδρίασε η  Εκτελεστική Επιτροπή της Επαγγελματικής Ενώσεως Παθολόγων Ελλάδος και ενέκρινε την τελική πρόταση προς διαβούλευση  για την μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Εσωτερική Παθολογία και τα άλλα ζητήματα όπως  διατυπώθηκαν και μας ζητήθηκαν στην συνάντηση των Επιστημονικών φορέων με το ΚΕ.Σ.Υ. Κατεβάστε το συνημμένο για προβάλετε την πρόταση.

Πρόταση για την πρωτοβάθμια Περίθαλψη Διαβούλευση

21/08/2019

Στα πλαίσια της προσπάθειας της πολιτείας να αναβαθμίσει το σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας θεωρούμε πως πρέπει να καταθέσουμε τις απόψεις μας που προκύπτουν από την επαγγελματική μας εμπειρία. Βασικός σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι να δώσει ένα πλαίσιο ιδεών προκειμένου να υπάρχει αρμονική και παράλληλη λειτουργία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με την θέσπιση κοινών οργανωτικών …

Συνέδρια

20/08/2019

Εδώ θα βρείτε νέα και ανακοινώσεις σχετικά με τα συνέδρια που αφορούν την επαγγελματική ένωση παθολόγων Ελλάδος.