Μία νέα προσπάθεια της ΕΕΠΕ με διαδικτυακή παρακολούθηση. Σύντομα το πρόγραμμα. Ευχαριστώ όλα τα μέλη του ΔΣ για τις άοκνες προσπάθειες τους και ιδιαίτερα τον υπεύθυνο Οργανωτικού για την συμβολή του στην συγκεκριμένη διοργάνωση, αλλά και στη διαδικτυακή μας προβολή γενικότερα.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΛΗΣ