ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ΙΑΤΡΟΣ

Το «Ιατρικό Αθηνών – Κλινική Αμαρουσίου»  και η Α’ Παθολογική κλινική αναζητά Παθολόγο με σχέση εξωτερικού συνεργάτη για συμμετοχή στις εφημερίες των παθολογικών κλινικών, με προοπτική θέσης επιμελητή της κλινικής. Παρέχονται ικανοποιητικές αποδοχές καθώς και προαιρετική συμμετοχή στο κλινικό και επιστημονικό πρόγραμμα της κλινικής. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δ/ντή της Α’ Παθολογικής, κο Αδαμίδη Σωτήριο  693-4304993 ή στην γραμματεία της κλινικής στο τηλ. 210-6157106 (κα Τριανταφύλλου). E-mail : adamidis.sotiris @yahoo.com