Διαδικτυακή συζήτηση για το θεσμό του προσωπικού γιατρού απο τον ΙΣΘ.

12/07/2022

Στη συζήτηση θα συμμετέχει και ο πρόεδρος της ΕΕΠΕ , κύριος Ευάγγελος Τούλης .