Παθολογος για μόνιμη θέση επιμελητή στο νοσοκομείο Υγεία

15/04/2022

Νεοσύστατη ομάδα δυο παθολόγων αναζητά ειδικευμένο παθολόγο για μόνιμη θέση επιμελητή στο νοσοκομείο Υγεία.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: κος Εξαρχάκος 693 2638493 και ώρες 14:00 – 17:00