ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ,ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

21/03/2022

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για έντεκα (11) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών, για τα νοσηλευτήρια του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας ( Κύπρος ).
Διαβάστε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΔΩ