Συνέντευξη για Έλληνες παθολόγους ( πρόσληψη σε ιδιωτικό νοσοκομειακό όμιλο Σαουδικής Αραβίας ).

24/11/2021

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο
μεγαλύτερος ιδιωτικός νοσοκομειακός
όμιλος της Σαουδικής Αραβίας θα
βρίσκεται στην Αθήνα 15-17 Δεκεμβρίου 2021
για να προσλάβει Έλληνες παθολόγους με
ελκυστικές παροχές για την κάλυψη
θέσεων.

Η επίσημη ανακοίνωση :

Προσλήψεις Σαουδικη Αραβια