Πιστοποιηση εξαίρεσης επιστράτευσης για συναδέλφους παθολόγους που κλήθηκαν

19/11/2021

Από την επίταξη απαλλάσσονται πρόσωπα που έχουν σωματική ή πνευματική αναπηρία ή άλλους λόγους υγείας, εφόσον αυτοί πιστοποιούνται με σχετική γνωμάτευση κλινικής δημόσιου νοσοκομείου (ΝΟΜΟΣ 4325/2015 – ΦΕΚ Α 47/11-05-2015).

Εκ μέρους της ΕΕΠΕ : η τελευταία πρόταση κατά τη γνώμη μας δεν θα έπρεπε να ισχύει, εφόσον ισχύει η ισοτιμία της υπογραφής.

Ο νόμος για την επιστράτευση : πατήστε εδώ