Απο τον ΙΣΑ λάβαμε το επισυναπτόμενο έγγραφο για το θέμα των αναρρωτικών αδειών .
Αναλυτικότερα στο σύνδεσμο :

https://www.isathens.gr/images/PDFs/EFKA_egkuklios_nenaiosis_toketou.pdf