Πρόταση Προέδρου της ΕΕΠΕ σχετικά με τη συμμετοχή στη διενέργεια εμβολιασμού από ελευθεροεπαγγελματίες Παθολόγους-κατοίκον εμβολιασμούς

14/07/2021

Αγαπητοί  συνάδελφοι,

          Ως  Πρόεδρος  της  Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδος και  πλειοψηφείσας σύμβουλος στις πρόσφατες αρχαιρεσίες  της Εταιρείας μας,  θα  ήθελα   να  παρακαλέσω  τους συναδέλφους ελεύθερο-επαγγελματίες Παθολόγους  να  συνδράμουν στην  τιτάνια προσπάθεια, που  βρίσκεται σε εξέλιξη, για   τον  εμβολιασμό  του πληθυσμού ενόψει της προφύλαξης από το επερχόμενο τέταρτο κύμα.

          Η μικρή ανταμοιβή από πλευράς της Πολιτείας για τον εμβολιασμό στο Ιατρείο σίγουρα δεν  αντικατοπτρίζει το προσφερόμενο έργο, πλην όμως θεωρώ, ότι είναι κοινωνική μας υποχρέωση ως των κύριων Επιστημόνων Υγείας που προσφέρουν πολύτιμο έργο στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα να αναλάβουμε αυτό το έργο και να μην απεμπολήσουμε τα δικαιώματα μας προσφέροντας επιχειρήματα σε άλλους Επιστήμονες Υγείας συναφών επαγγελμάτων .

          Όσον  αφορά  τον κατ΄ οίκον  εμβολιασμό, πιστεύω, ότι θα μπορούσε να γίνει σε μεγάλο αριθμό τα Σαββατοκύριακα  με την οργάνωση συναδέλφων σε δυάδες  για την ταχύτερη μετακίνηση και διεκπεραίωση της  διαδικασίας.

          Εξετάζεται επίσης και η δυνατότητα η συνεργασίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση για την πιο ευρεία εμβολιαστική κάλυψη.

         Το Υπουργείο Υγείας διασφαλίζει την ανάληψη πλήρους Αστικής Ευθύνης από το Κράτος και τυχόν  επείγοντα περιστατικά κατά τον εμβολιασμό θα  αντιμετωπίζονται από το Ε.Κ.Α.Β.

          Προσβλέπουμε στην ευρεία σας συμμετοχή και στήριξη για την αντιμετώπιση της νέας πρόκλησης για την Δημόσια Υγεία και για το κοινωνικό καλό.

          Σας  ευχαριστώ.

                                                                                     Ο πρόεδρος                                                                    

                                                                                   Ευάγγελος Τούλης