Οδηγίες Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου για λειτουργία Ιατρείων

19/10/2020