28 Σεπτεμβρίου 2020

Προς
τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ιατρικής Αξιολόγησης
Γενική Διεύθυνση Παροχών Υγείας
Δημήτριο Βασιλόπουλο
Τηλ:2105215358
Αγίου Κωνσταντίνου 8
ΑΘΗΝΑΙ


Αξιότιμε κ Βασιλόπουλε,

Μετά από παράπονα πολλών συναδέλφων ότι σε Παθολογικές  Επιτροπές Αναπηρίας των Κ.Ε.Π.Α συχνά προΐστανται  συνάδελφοι άλλων ειδικοτήτων, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας, ώστε αυτό να μη επαναληφθεί στο μέλλον.

Στις Παθολογικές Επιτροπές των Κ.Ε.Π.Α θα πρέπει να προΐστανται απαραίτητα μόνο οι έχοντες τον τίτλο της ειδικότητος της Παθολογίας, όπως συμβαίνει και με τις επιτροπές των άλλων ειδικοτήτων.

Η έκδοση Πιστοποίησης σε πάσχοντες ασθενείς από συναφείς ειδικότητες είναι τουλάχιστον αντιδεοντολογική και παράτυπος, καθόσον οι συνάδελφοι των συναφών ειδικοτήτων δεν έχουν την ικανότητα να κρίνουν τον ασθενή επαρκώς στο σύνολό του.

Με μεγάλη μας χαρά κάποια στιγμή, καλό θα ήταν να συναντηθούμε και να σας εκφράσουμε ιδέες και προτάσεις και την καλύτερη λειτουργία των Κ.Ε.Π.Α.

Με τιμή
Για το την ΕΕ της ΕΕΠΕ

                Ο Πρόεδρος                                                                                       Ο Γενικός Γραμματέας

         ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΤΟΥΛΗΣ                                                                            ΣΟΛΩΝ  ΚΩΤΟΥΛΑΣ