Από τον Ιούλιο του 2019 το γνωστικό αντικείμενο της Παθολογίας έχει γίνει πλέον πιο σαφές . Το παρούσα υπουργική απόφαση Αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ49510 αποτελεί επιστημονικό οδηγό για τους κρατικούς και μη οργανισμούς περί του αντικειμένου του Παθολόγου. Βασικός εισηγητής του κειμένου ήταν η Ε.Ε.Π.Ε. βασιζόμενη στο Curiculum of internal Medicine της European Federation of Internal Medicine και επεξεργάστηκε 7 μελής επιτροπή του υπουργείου υγείας .