Πρόταση για την πρωτοβάθμια Περίθαλψη Διαβούλευση

Στα πλαίσια της προσπάθειας της πολιτείας να αναβαθμίσει το σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας θεωρούμε πως πρέπει να καταθέσουμε τις απόψεις μας που προκύπτουν από την επαγγελματική μας εμπειρία. Βασικός σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι να δώσει ένα πλαίσιο ιδεών προκειμένου να υπάρχει αρμονική και παράλληλη λειτουργία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με την θέσπιση κοινών οργανωτικών και λειτουργικών κανόνων προκειμένου η παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας να είναι ίδια για όλους τους Έλληνες πολίτες .

Κατεβάστε το συνημμένο για την προβολή της πρότασης.

Κύλιση προς τα επάνω
Μετάβαση στο περιεχόμενο