Την 11/6/2016 συνεδρίασε η  Εκτελεστική Επιτροπή της Επαγγελματικής Ενώσεως Παθολόγων Ελλάδος και ενέκρινε την τελική πρόταση προς διαβούλευση  για την μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Εσωτερική Παθολογία και τα άλλα ζητήματα όπως  διατυπώθηκαν και μας ζητήθηκαν στην συνάντηση των Επιστημονικών φορέων με το ΚΕ.Σ.Υ.

Κατεβάστε το συνημμένο για προβάλετε την πρόταση.